Bài giảng về tình thương của mẹ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Trụ trì Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu có bài giảng về tình thương của mẹ nhân ngày lễ Vu Lan.