Bản mẫu:Exists

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

false

Ghi công[sửa]

Hành chính viên Nguyễn Xuân Minh lấy mẹo hay này từ Template:Exists ở Wikipedia tiếng Anh và dịch nó ra cú pháp của ParserFunctions.

Xem thêm[sửa]