Bản mẫu:Liên kết xiên/doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Cách dùng[sửa]

Tiêu bản này tạo ra liên kết ngoài với URL là thông số đầu tiên, và văn bản hiển thị là thông số thứ hai. Văn bản sẽ được viết xiên. Tiêu bản này hoạt động giống như {{Liên kết}}, chỉ khác là nó in nghiêng liên kết. Cách này sẽ tránh được vấn đề sau với {{liên kết}}:

  • ''{{Liên kết |2= 'Các điều kiện dưới đây' có thể tăng thêm lo lắng về cúm}}''

tạo ra phiên bản sai, trong đó dấu phẩy đầu tiên sẽ không được in nghiêng:

  • 'Các điều kiện dưới đây' có thể tăng thêm lo lắng về cúm

Còn cách này:

  • {{Italiclink |2= 'Các điều kiện dưới đây' có thể tăng thêm lo lắng về cúm}}

tạo ra như sau (với dấu phẩy ở đầu được in nghiêng đúng):

  • 'Các điều kiện dưới đây' có thể tăng thêm lo lắng về cúm

Cách dùng chính của tiêu bản này là dùng từ các tiêu bản khác như {{Chú thích/nhân}}, cần tạo ra liên kết in nghiêng mà không phải lo lắng về việc URL có hay không và tựa đề có bắt đầu hay kết thúc bằng dấu phẩy hay không.


Liên kết đến đây