Bản mẫu:Chú thích/nhân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
[edit] [purge] Tài liệu bản mẫu

Mục đích[sửa]

Tiêu bản:Chú thích/nhân có thể được xem là bộ máy để tạo các thông tin nhất quán cho các chú thích tại Wikipedia. Các tiêu bản như {{chú thích}} nhận một danh sách thông số gửi vào tiêu bản nhân này, tiêu bản nhân sẽ dùng nó tạo ra một đoạn văn bản đã được định dạng (HTML), có chứa siêu dữ liệu COinS. Siêu dữ liệu này sẽ cho phép nhiều người đọc tìm nguồn tham khảo được ghi chú dễ hơn, hoặc truy xuất chi tiết của họ cho trình quản lý tham khảo.

Sự tồn tại một tiêu bản trung tâm sẽ giúp các tiêu bản chú thích riêng rẽ dễ viết code và sửa chữa hơn, và tạo ra hình dạng thống nhất trên toàn bách khoa toàn thư.

Các tiêu bản sử dụng 'bộ máy' này[sửa]

Các thay đổi tại tiêu bản này sẽ ảnh hưởng đến một số tiêu bản sử dụng nó. Danh sách các tiêu bản (đang và sẽ) sử dụng chú thích/nhân này được liệt kê dưới đây.

Chi tiết về thông số[sửa]

Chú ý rằng các ví dụ dưới đây là cách dùng phổ biến của mỗi thông số, để giúp biên tập viên hiểu chức năng của tiêu bản này. Phần lớn trường hợp, sẽ không có gì là sai nếu truyền dữ liệu khác vào các tham số phía dưới nếu nó sẽ giúp tạo ra dữ liệu bạn mong muốn. Ngoại là nằm ở các thông số đi cùng với trường COinS.

|Phân tách = {{#ifeq:{{{separator}}}|;|;|{{{separator|!}}}}} (Replace the exclamation mark with a default separator, if one different to a period is desired.)

th:แม่แบบ:Citation/core

Liên kết đến đây