Bản mẫu:Chú thích/nhân/doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mục đích[sửa]

Tiêu bản:Chú thích/nhân có thể được xem là bộ máy để tạo các thông tin nhất quán cho các chú thích tại Wikipedia. Các tiêu bản như {{chú thích}} nhận một danh sách thông số gửi vào tiêu bản nhân này, tiêu bản nhân sẽ dùng nó tạo ra một đoạn văn bản đã được định dạng (HTML), có chứa siêu dữ liệu COinS. Siêu dữ liệu này sẽ cho phép nhiều người đọc tìm nguồn tham khảo được ghi chú dễ hơn, hoặc truy xuất chi tiết của họ cho trình quản lý tham khảo.

Sự tồn tại một tiêu bản trung tâm sẽ giúp các tiêu bản chú thích riêng rẽ dễ viết code và sửa chữa hơn, và tạo ra hình dạng thống nhất trên toàn bách khoa toàn thư.

Các tiêu bản sử dụng 'bộ máy' này[sửa]

Các thay đổi tại tiêu bản này sẽ ảnh hưởng đến một số tiêu bản sử dụng nó. Danh sách các tiêu bản (đang và sẽ) sử dụng chú thích/nhân này được liệt kê dưới đây.

Chi tiết về thông số[sửa]

Chú ý rằng các ví dụ dưới đây là cách dùng phổ biến của mỗi thông số, để giúp biên tập viên hiểu chức năng của tiêu bản này. Phần lớn trường hợp, sẽ không có gì là sai nếu truyền dữ liệu khác vào các tham số phía dưới nếu nó sẽ giúp tạo ra dữ liệu bạn mong muốn. Ngoại là nằm ở các thông số đi cùng với trường COinS.

|Phân tách = {{#ifeq:{{{separator}}}|;|;|{{{separator|!}}}}} (Replace the exclamation mark with a default separator, if one different to a period is desired.)

  • series of which this periodical is a part.
  • first author's surname or last name.
  • , , ..., up to eight additional authors’ surnames or last names. The ninth is not actually used, but causes et al. to be generated.
  • Title, to be displayed in italics after . Used, for example, when citing the title of a book; the chapter title would be passed to IncludedWorkTitle
  • Translated italicized title, in case the original title is in a foreign language. Can be used in conjunction with TransTitle, e.g. for book and chapter title, respectively. This translated string will appear in square brackets, following the italicized book title, with the same URL link.
  • Translated title, in case the original title is in a foreign language. The translated title will appear inside square brackets, enclosed within the quotation marks of the IncludedWorkTitle.
  • Uniform Resource Locator of an online location where the article can be found.
  • volume number of a multi-volume book or compilation.
  • Note to accompany the year. Example: First published 1886
  • year of authorship or publication.


Liên kết đến đây