Bản mẫu:Cite web

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
[edit] [purge] Tài liệu bản mẫu

Tiêu bản này thay cho {{Web reference}}. Nó đơn giản hơn vì chỉ dùng các tham số chữ thường.

Cú pháp

{{chú thích web
| url = 
| title = 
| accessdate = 
| accessmonthday = 
| accessyear = 
| author = 
| last = 
| first = 
| authorlink = 
| coauthors = 
| date = 
| year = 
| month = 
| format = 
| work = 
| publisher = 
| pages = 
| language = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
}}

hay dùng bảng hàng ngang:

{{chú thích web| url = | title = | accessdate = | accessmonthday = | accessyear = | author = | last = | first = | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | format = | work = | publisher = | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = }}

Các tham số bắt buộc

 • url: Địa chỉ URL của tài liệu Web.
 • title: Tựa tài liệu Web.

Các tham số không bắt buộc

 • author: Tác giả
  • last hoạt động với first để hiển thị last, first (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • authorlink hoạt động với author hoặc với last first để liên kết đến bài hợp ở đây
  • coauthors: để ghi công thêm tác giả
 • year: Năm được xuất bản.
 • format: Định dạng, thí dụ PDF. Sẽ là HTML nếu không chỉ định.
 • work: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó.
 • publisher: Nhà xuất bản nếu có.
 • accessdate: Ngày tháng mà tài liệu được truy nhập, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
  • accessyear: Năm mà tài liệu được truy nhập. (Không cần nếu ngày tháng ISO 8601 được chỉ định.)

Xem thêm

bg:Шаблон:Cite webno:Mal:Kilde www

Liên kết đến đây