Bản mẫu:Chú thích báo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
[edit] [purge] Tài liệu bản mẫu

Tiêu bản này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài báo.

Nó dùng thay cho {{}} vì sử dụng chức năng tính toán.

Cú pháp

{{Chú thích báo
 | tên=
 | họ=
 | tác giả=
 | đồng tác giả=
 | url=
 | tên bài=
 | công trình=
 | nhà xuất bản=
 | số=
 | các trang=
 | trang=
 | ngày=
 | ngày truy cập=
 | url lưu trữ=
 | ngày lưu trữ=
 | ngôn ngữ=
 | trích dẫn=
}}

Các tham số bắt buộc

 • tên bài: Tên bài báo. Tham số này bắt buộc phải có, các tham số khác là tùy chọn.

Các tham số không bắt buộc

 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả.
  • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • đồng tác giả: để ghi công thêm tác giả
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản nếu có.
 • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng, ví dụ, ngày [[1 tháng 1]] năm [[2000]] hay gặp trong Wikipedia.
 • công trình hay tác phẩm: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó, chẳng hạn như tên báo.
 • số: Số báo.
 • các trang làm trang không hiển thị.
 • ngôn ngữ
 • trích dẫn

Xem thêm

Liên kết đến đây