Bật cookie trong trình duyệt truy cập internet

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cookie là các tập tin được website lưu trữ trên máy tính của người dùng. Những tập tin này giúp website nhận ra người dùng trong lần truy cập sau. Cookie cho phép người dùng duy trì trạng thái đăng nhập cho những lần truy cập sau, lưu trang yêu thích và theo dõi hành vi của người dùng khi lướt web. Một số trang yêu cầu bật Cookie để được sử dụng các tính năng của trang. Việc bật hoặc tắt Cookie là do người dùng lựa chọn.

Các bước[sửa]

Trình duyệt Chrome[sửa]

 1. Nhấp chọn Chrome Menu (Danh sách các lựa chọn trong trình duyệt Chrome) có biểu tượng là ba dấu gạch ngang (☰) và chọn Settings (Cài đặt).
 2. Chọn đường dẫn "Show advanced settings" (Hiển thị cài đặt nâng cao) ở cuối trang.
 3. Nhấn vào nút .Content settings... (Cài đặt nội dung).
 4. Lưu trữ tất cả Cookie bằng cách chọn "Allow local data to be set" (Cho phép nhớ dữ liệu trên máy).
 5. Chỉ lưu trữ Cookie của một số trang nhất định bằng cách chọn "Block sites from setting any data" (Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình). Sau đó nhấn chọn Manage exceptions... (Quản lý ngoại lệ) và nhập những trang mà bạn muốn lưu Cookie.
 6. Xác nhận lưu trữ Cookie của Bên thứ ba. Cookie của Bên thứ ba là những Cookie được tạo bởi một trang khác. Ví dụ, biểu tượng Twitter trên Blog của ai đó sẽ tạo ra một Cookie của Bên thứ ba. [1]
  • Nếu bạn không muốn bật Cookie của Bên thứ ba, chọn "Block third-party cookies and site data" (Chặn dữ liệu trang web và Cookie của Bên thứ ba). Nếu trang web nằm trong danh sách ngoại lệ thì bạn sẽ nhận được Cookie của Bên thứ ba từ trang web đó.

Trình duyệt Chrome (dành cho di động)[sửa]

 1. Nhấn chọn Chrome Menu có biểu tượng là ba dấu chấm (⋮) và chọn Settings. Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng này, có thể bạn phải kéo xuống phía dưới màn hình để tìm nó.
 2. Ấn vào “Site settings” (Cài đặt trang web) (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) hoặc “Content Settings” (Cài đặt nội dung) (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).
 3. Bật Cookie. Bước này có sự khác biệt nhỏ giữa hai hệ điều hành Android và iOS.[2]
  • Hệ điều hành Android – Nhấn vào “Cookie” và sau đó trên thanh Cookie, chuyển nút bật sang ON. Bạn có thể tích vào ô vuông để cho phép Cookie của Bên thứ ba.
  • Hệ điều hành iOS – Nhấn vào “Accept Cookie” (Chấp nhận Cookie) để chuyển sang chế độ ON.

Trình duyệt Firefox[sửa]

 1. Vào Firefox Menu (Danh sách các lựa chọn trong trình duyệt Firefox) có biểu tượng ba dấu gạch ngang (☰) và chọn Options (Các lựa chọn).
 2. Vào mục Privacy (Chính sách riêng tư), sau đó vào History (Lịch sử) và di chuột xuống cửa sổ phía dưới.
 3. Chọn "Use custom settings for history" (Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử).
 4. Tích vào ô "Accept cookies from sites" (Cho phép Cookie từ các trang web) để đồng ý.
 5. Cài đặt Cookie của Bên thứ ba. Cài đặt Cookie của Bên thứ ba từ thực đơn thả xuống. Cookie của Bên thứ ba là Cookie của một trang khác ở trên trang mà bạn đang truy cập. Ví dụ, một trang tin tức có thể có biểu tượng “Like” (Thích) của Facebook sẽ tạo ra Cookie của Bên thứ ba. [3]
  • Từ thực đơn thả xuống bạn có thể nhấp chọn lưu trữ tất cả Cookie của Bên thứ ba, hoặc chỉ lưu trữ Cookie từ những trang mà bạn truy cập. Bạn cũng có thể tắt tất cả Cookie của Bên thứ ba.
 6. Bỏ chọn ô "Accept cookies from sites" để chặn Cookie từ tất cả các trang. Sau đó bạn có thể chọn lưu trữ Cookie từ một số trang nhất định bằng cách nhấn chọn “Exceptions” (Ngoại lệ) và điền những trang mà bạn muốn lưu Cookie.

Trình duyệt Firefox (Dành cho di động)[sửa]

 1. Chọn Firefox Menu (Danh sách các lựa chọn trong trình duyệt Firefox) có biểu tượng dấu ba chấm (⋮) và chọn Settings.
 2. Nhấn Privacy (Chính sách riêng tư) và chọn Cookie.
 3. Chọn cài đặt Cookie. Bạn sẽ thấy ba lựa chọn: [4]
  • Bật – Cho phép lưu trữ toàn bộ Cookie.
  • Bật, ngoại trừ Bên thứ ba – Cho phép lưu trữ toàn bộ Cookie, trừ Cookie của Bên thứ ba từ trang liên kết.
  • Tắt – Chặn toàn bộ Cookie.

Trình duyệt Internet Explorer[sửa]

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc vào mục Tools (Công cụ) và chọn "Internet options" (Lựa chọn cài đặt Internet). Nếu bạn không nhìn thấy mục Tools, nhấn phím Alt.
 2. Chọn .Privacy... (Chính sách riêng tư).
 3. Di chuyển thanh trượt sang mức “Medium” (Trung bình). Mức bảo vệ này gần như cho phép tất cả những Cookie hợp pháp. Nó sẽ tự động chặn Cookie của Bên thứ ba nếu không có điều khoản riêng tư đã được cài đặt. [5]
  • Nếu bạn muốn trình duyệt Internet Explorer lưu trữ tất cả Cookie không kể là Cookie nào, di chuyển chốt thanh trượt xuống phía dưới đến mức “Accept All Cookies” (Chấp nhận tất cả Cookie).
  • Nhấn chọn Default (Mặc định) chốt thanh trượt sẽ dừng lại ở mức "Medium".
 4. Thêm một số trang vào danh sách ngoại lệ. Nếu bạn đã đặt chốt thanh trượt ở mức "Medium" mà vẫn không nhận được Cookie từ một trang nào đó, bạn có thể thêm nó vào danh sách ngoại lệ. Chọn Sites (Trang web), điền địa chỉ trang và nhấn vào Allow (Cho phép).
 5. Lưu cài đặt của bạn. Nhấp vào Apply (Áp dụng) khi bạn đã cài đặt xong.

Trình duyệt Safari[sửa]

 1. Kích vào Safari Menu (Danh sách các lựa chọn trong trình duyệt Safari) và chọn Preferences (Cài đặt ưa thích).
 2. Chọn mục "Privacy" (Chính sách riêng tư).
 3. Lựa chọn Cài đặt ưa thích cho Cookie. Bạn có bốn lựa chọn để lưu trữ Cookie: [6]
  • Luôn luôn chặn – Chặn bất kỳ website nào lưu trữ Cookie trên máy tính.
  • Chỉ cho phép từ website hiện tại – Chỉ cho phép lưu trữ Cookie từ website mà bạn đang truy cập. Lựa chọn này sẽ chặn Cookie của bất kỳ Bên thứ ba nào.
  • Cho phép từ website bạn truy cập – Lưu trữ Cookie từ tất cả các website mà bạn truy cập. Đây là cài đặt tiêu chuẩn thích hợp nhất với website. Lựa chọn này sẽ chặn Cookie của Bên thứ ba.
  • Luôn luôn cho phép – Cho phép lưu trữ toàn bộ Cookie và Cookie của Bên thứ ba. Đây là lựa chọn mở nhất nhưng cũng ít an toàn nhất.

Trình duyệt Safari (hệ điều hành iOS)[sửa]

 1. Mở mục Settings trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Bạn không thể thay đổi mục Settings trong trình duyệt Safari nên bạn sẽ thao tác trong mục Settings của thiết bị.
 2. Chọn Safari trong Settings. Bạn có thể phải kéo xuống để tìm nó.
 3. Chọn “Block Cookies” (Chặn Cookie) trong phần Privacy & Security (Chính sách riêng tư và Bảo mật).
 4. Lựa chọn lưu trữ Cookies. Bạn có bốn lựa chọn:[7]
  • Luôn luôn chặn – Chặn bất kỳ website nào lưu trữ Cookie trên máy tính.
  • Chỉ cho phép từ website hiện tại – Chỉ cho phép lưu trữ Cookie từ website mà đang truy cập. Lựa chọn này sẽ chặn Cookie của bất kỳ Bên thứ ba nào.
  • Cho phép từ website bạn truy cập – Lưu trữ Cookie từ tất cả các website mà bạn truy cập. Đây là cài đặt tiêu chuẩn thích hợp nhất với website. Lựa chọn này sẽ chặn Cookie của Bên thứ ba.
  • Luôn luôn cho phép – Cho phép lưu trữ toàn bộ Cookie và Cookie của Bên thứ ba. Đây là lựa chọn mở nhất nhưng cũng ít an toàn nhất.

Trình duyệt Opera[sửa]

 1. Nhấn vào Opera Menu (Danh sách các lựa chọn trong trình duyệt Opera) và chọn Settings.
 2. Chọn mục "Privacy & security" (Chính sách riêng tư và bảo mật).
 3. Chọn "Allow local data to be set" (Cho phép nhớ dữ liệu trên máy) nếu bạn muốn lưu trữ Cookie. Cài đặt này cho phép lưu trữ Cookie từ hầu hết các trang. [8]
 4. Chọn "Block sites from settings any data" (Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình) nếu bạn chỉ muốn lưu trữ Cookie của một số trang nhất định. Nhấn chọn Manage exceptions... (Quản lý ngoại lệ) và điền địa chỉ của trang mà bạn muốn lưu trữ.
 5. Tắt Cookie của Bên thứ ba (tùy chọn). Một số trang có thể chứa Cookie từ trang của Bên thứ ba. Biểu tượng Like của Facebook hiện ở một số trang là một ví dụ về nguồn Cookie của Bên thứ ba. Chọn "Block third-party cookies and site data" (Chặn Cookie và dữ liệu trang web của Bên thứ ba) để chặn những Cookie này.

Lời khuyên[sửa]

 • Nếu bạn đã bật Cookie nhưng trang web vẫn yêu cầu bạn cần bật Cookie, hãy thử xóa bộ nhớ Cookie và bộ nhớ đệm Cache (lưu trữ dữ liệu khi duyệt web bao gồm hình ảnh và âm thanh và các nội dung tải xuống) trong trình duyệt.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây