Biology 6ed, Raven and Johnson

Từ VLOS
(đổi hướng từ Biology 6ed, Raven)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sinh học của Raven và Jonhson
Bìa sách
Tên nguyên tác Biology 6ed, Raven & Johnson
Năm xuất bản 2004
Tác giả Peter H. Raven, Jonathan B. Losos, George B. Johnson, Susan R. Singer
Nhà xuất bản McGraw-Hill
ISBN-10 0072921641
ISBN-13 978-0072921649
Ngôn ngữ English
Số trang 1250


Biology là một cuốn sách học có thẩm quyền với sự tiến hóa làm nền thống nhất nội dung. Trong bản chỉnh sửa cuốn sách, nhà xuất bản McGraw-Hill đã tham khảo thêm với những người đã đọc cuốn sách, chuyên gia hiệu đính và các giáo sư chuyên ngành. Điều khác biệt đã làm cho cuốn sách trở nên hấp dẫn hơn các cuốn sách khác chính là sự nhấn mạnh vào chon lọc tự nhiên và quy trình tiến hóa – những điều làm nên Đa dạng sinh học.

Liên kết đến đây