Cài đặt Kazam, phần mềm ghi hình trên GNU/Linux

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn đang sử dụng hệ điều hành GNU/Linux? Ubuntu? và bạn muốn có phần mềm để ghi hình? Phần mềm ghi hình Kazam[1] có thể là lựa chọn cho bạn đấy.

Các bước

Cài đặt Kazam

 1. Chuẩn bị cài đặt Kazam.
  • Ở màn hình Desktop của Ubuntu, hãy chọn Ubuntu Software. Bạn sẽ được đưa tới màn hình của Ubuntu Software Center (Trung tâm Phần mềm của Ubuntu), nơi bạn có thể tìm kiếm và cài đặt Kazam.
  • Gõ từ Kazam vào trường tìm kiếm của Ubuntu Software Center rồi nhấn phím Enter. Bạn sẽ thấy trong màn hình kết quả tìm kiếm có hình biểu tượng của phần mềm Kazam, phần mô tả ngắn gọn về nó, và núm Install (cài đặt).
 2. Cài đặt Kazam.
  • Hãy nhấn vào núm Install để cài đặt Kazam. Ubuntu sẽ yêu cầu bạn xác thực quyền cài đặt phần mềm. Bạn phải gõ mật khẩu quản trị của bạn vào trường ‘Mật khẩu’ rồi nhấn núm ‘Xác thực’ ở bên dưới.
  • Hãy chờ một chút để Kazam được cài đặt lên máy tính của bạn. Cài đặt xong, bạn sẽ thấy hình biểu tượng của Kazam nằm trên thanh khởi chạy của Ubuntu.
  • Tới đây, phần cài đặt Kazam đã xong. Nếu bạn nhấn vào hình biểu tượng của Kazam trên thanh khởi chạy của Ubuntu, bạn sẽ thấy màn hình làm việc của Kazam như trong hình minh họa. Mặc định, Kazam sẽ ở chế độ ghi hình với các đặc tính được chọn trong phần ‘When capturing include’ (Khi ghi sẽ gồm) như sau:
   • Mousse cursor - Con trỏ chuột: Mặc định được chọn. Bạn có thể bỏ chọn nó bằng cách nhấn vào ô vuông được chọn đứng trước cụm từ đó.
   • Sound from speakers - Âm thanh từ loa: Mặc định không được chọn. Bạn có thể chọn nó bằng cách nhấn vào ô vuông chưa được chọn đứng trước cụm từ đó.
   • Sound from microphone - Âm thanh từ micro. Mặc định không được chọn. Bạn có thể chọn nó bằng cách nhấn vào ô vuông chưa được chọn đứng trước cụm từ đó.
   • Ngoài ra, bạn còn thấy biểu tượng chiếc máy quay video nhỏ xíu nằm cùng với hàng loạt các biểu tượng ở góc phải trên cùng màn hình của Ubuntu, ngụ ý Kazam đã sẵn sàng để ghi hình.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây