Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu ai hỏi bạn làm thế nào để có được các tài nguyên giáo dục mở, các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở hay các tài nguyên truy cập mở trên Internet, thì bạn có thể chỉ cho họ đường liên kết tới bài viết này. Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn hệ thống hóa được các nội dung trên wikiHow.vn về chủ đề này.

Các bước

Các tài nguyên triển khai tài nguyên giáo dục mở (OER)

 1. Hệ thống các giấy phép mở Creative Commons. Bạn có thể tìm thấy các bài viết về hệ thống các giấy phép mở Creative Commons trên wikiHow.vn theo các đường liên kết sau:
 2. Các giấy phép không phải Creative Commons. Đúng là hầu hết các giấy phép được gắn cho các nội dung mở là Creative Commons, nhưng không phải tất cả. Một số giấy phép khác Creative Commons được gắn cho các nội dung mở được liệt kê bên dưới đây:

Tài nguyên giáo dục mở - Tài nguyên giáo dục được cấp phép mở, truy cập mở

 1. Các hình ảnh được cấp phép mở.
 2. Các video được cấp phép mở.
 3. Các audio được cấp phép mở.
 4. Các văn bản, sách và sách giáo khoa được cấp phép mở, truy cập mở.

Các công cụ/phương tiện trợ giúp người sử dụng

 1. wikiHow: Phương tiện để thúc đẩy và phát triển giáo dục mở ở Việt Nam. Đây cũng là tiêu đề bài trình bày (bằng tiếng Anhbằng tiếng Việt) của Giám đốc Phát triển Quốc tế của WikiHow, Bridget Connolly, nhân dịp Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về OER được tổ chức ở Hà Nội ngày 28/09/2016.
 2. Các công cụ trợ giúp tải tệp về máy tính của bạn.
 3. Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - Môi trường chia sẻ và học tập của bạn. Với phương châm 'Biến đồ chơi thành đồ dùng', bạn có thể kết hợp hàng loạt các ứng dụng Web phổ biến trên Internet để trở thành bộ công cụ mạng học tập cá nhân của mình, để tạo ra môi trường chia sẻ và học tập trên Internet của bạn, điều, có lẽ, không thể thiếu đối với bất kỳ ai trong kỷ nguyên số hiện nay, ‘Bạn không hiện diện trên mạng, bạn không tồn tại’. Bộ công cụ như vậy sẽ giúp bạn làm việc, chia sẻ và sử dụng lại dễ dàng các tài nguyên bạn tạo ra, bước đầu quan trọng trên con đường bạn hướng tới OER, OA và thế giới mở. Dưới đây là một số bài viết, tài nguyên trên wikiHow.vn và một vài tài nguyên khác có thể giúp bạn xây dựng và làm việc được trong một môi trường như vậy:

Khuyến cáo

 • Còn nhiều nguồn tài nguyên giáo dục mở, tài nguyên giáo dục được cấp phép mở, tài nguyên truy cập mở có trên Internet với số lượng khổng lồ còn chưa được khai thác, còn chưa được nêu trong bài viết này. Hy vọng trong tương lai, các nguồn tài nguyên đó sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật vào bài viết này.

Nguồn và Trích dẫn

 • Bài viết có sử dụng và tùy biến các tệp hình ảnh biểu tượng của dự án Noun Project: (1) noun_70967_cc.png do Austin Condiff tạo ra; (2) noun_538354_cc.png do IconFactoryTeam tạo ra; (3) noun_665894_cc.png do Icons Bazaar tạo ra; (4) noun_754068_cc.png do Danil Polshin tạo ra; (5) noun_532230_cc.png do Sergey Demushkin tạo ra; tất cả đều mang giấy phép CC BY 3.0 US.

Liên kết đến đây