Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật “Đọc tích cực”

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kĩ thuật này nhằm giúp HS tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với HS.

Cách tiến hành như sau:

 • GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài/phần đọc.
 • HS làm việc cá nhân:
  • Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua bài đọc/phần đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng.
  • Đọc và đoán nội dung : HS đọc bài/phần đọc và biết liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em phải tìm ra.
  • Tìm ý chính: HS tìm ra ý chính của bài/phần đọc qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình.
  • Tóm tắt ý chính.
 • HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc đọc.
 • HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có).

Lưu ý: Một số câu hỏi GV thường dùng để giúp HS tóm tắt ý chính:

 • Em có chú ý gì khi đọc ............ ?
 • Em nghĩ gì về ................... ?
 • Em so sánh A và B như thế nào?
 • A và B giống và khác nhau như thế nào?
 • ...

Liên kết đến đây