Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hoạt động này giúp HS hiểu và mở rộng hiểu biết của các em về những tài liệu đọc bằng cách thảo luận, nghe, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Cách thực hiện như sau:

  • HS làm việc theo nhóm nhỏ, đọc to tài liệu được phát, thảo luận về ý nghĩa của nó, chuẩn bị trả lời các câu hỏi về bài đọc.
  • Đại diện nhóm trình bày các ý chính cho cả lớp.
  • Sau đó, các thành viên trong nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi của các bạn khác trong lớp về bài đọc

Liên kết đến đây