Các phương pháp dạy học truyền thống

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Nếu sắp xếp các phương pháp dạy học truyền thống thành 3 nhóm (nhóm các phương pháp dùng lời, nhóm các phương pháp trực quan, nhóm các phương pháp thực hành) thì về mặt hoạt động nhận thức, các phương pháp thực hành "tích cực" hơn các phương pháp trực quan, các phương pháp trực quan là "tích cực" hơn các phương pháp dùng lời.

Trong nhóm các phương pháp dùng lời (lời của thầy, lời của trò, lời của sách) thì "lời" đóng vai trò là "nguồn" tri thức chủ yếu, đặc biệt quan trọng là lời thầy. Trong nhóm các phương pháp trực quan thì các phương tiện trực quan là "nguồn" chủ yếu dẫn đến kiến thức mới. Trong nhóm các phương pháp thực hành, hs được trực tiếp thao tác trên đối tượng dưới sự hướng dẫn của gv, tự lực khám phá tri thức mới.

Nhóm dùng lời Nhóm trực quan Nhóm thực hành

Tham khảo[sửa]

  • Tài liệu tập huấn, 2006, trang 94
  • Tài liệu tập huấn, 2007, trang 184

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này