Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di truyền

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Tên chức năng chính của nguyên phân.

2. Tên hai chức năng chính của giảm phân.

5. Theo những cách nào thì lần phân chia thứ hai của giảm phân khác với nguyên phân ?

6. Nguyên phân diễn ra ở một tế bào lưỡng bội bình thường có kiểu gene A/a ; B/b. Những Kiểu gene nào có thể có ở tế bào con ? A ; B, a ; b, A ; b, a ; B, A/A ; B/B, A/a ; B/b, a/a ; b/b.

9. Ở bắp ngô, hàm lượng DNA quan sát thấy khi một số nhân tế bào hấp thụ các đơn vị chiếu sáng là: 0.7, 1.4, 2.1, 2.8 và 4.2

Những tế bào nào phù hợp với các hàm lượng DNA này ?


Liên kết đến đây