Hệ nội tiết

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Illu endocrine system.png
Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng (epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức (thymus), 5. Tuyến thượng thận (adrenal gland), 6. Tuyến tụy (pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).

Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.

Những tuyến tiết chất sinh hóa theo ống dẫn gọi là tuyến ngoại tiết, điển hình là tuyến lệ, tuyến nước bọt, tuyến sữa trong , và các tuyến của bộ phận tiêu hoá.

Sinh lý học[sửa]

Các tuyến nội tiết và hormone[sửa]

Nam và nữ[sửa]

Vùng dưới đồi[sửa]

Tuyến yên[sửa]

Tuyến tùng[sửa]

Tuyến giáp trạng[sửa]

Tuyến cận giáp[sửa]

Tuyến ức[sửa]

Gan[sửa]

Tuyến tụy[sửa]

Tuyến thượng thận[sửa]

Tim[sửa]

Gan[sửa]

Dạ dày[sửa]

Ruột[sửa]

Nhau thai[sửa]

Thận[sửa]

Mô mỡ[sửa]

Riêng nam[sửa]

Riêng nữ[sửa]

Các bệnh nội tiết[sửa]

Các cơ quan nội tiết lan toả[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]


Các ngành của sinh học
Giải phẫu học | Sinh học vũ trụ | Hóa sinh | Tin sinh học | Thực vật học | Tế bào học | Sinh thái học | Sinh học phát triển | Di truyền học | Sinh học biển | Sinh học người | Vi sinh vật học | Sinh học phân tử | Nguồn gốc sự sống | Cổ sinh vật học | Miễn dịch học | Sinh lý học | Phân loại học | Động vật học | Trang chính Sinh học

Liên kết đến đây