Hóa sinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hóa sinh hay sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc và quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sinh vật.[1] Bằng cách kiểm soát luồng thông tin thông qua các tín hiệu sinh hóa và dòng chảy của năng lượng hóa học thông qua sự trao đổi chất, các quá trình sinh hóa làm tăng sự phức tạp của cuộc sống. Trong những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, hóa sinh đã thành công trong việc giải thích các quá trình của sự sống, đến mức mà bây giờ hầu như tất cả các lĩnh vực của khoa học đời sống từ thực vật học, y học, tới di truyền học đều có tham gia vào nghiên cứu hóa sinh.[2]

Đây là một bộ môn giao thoa giữa hóa học sinh học, và lĩnh vực nghiên cứu có một số phần trùng với bộ môn tế bào học, sinh học phân tử hay di truyền học. Nó là một môn học cơ bản trong y khoa công nghệ sinh học. Với những diễn tiến trao đổi chất diễn ra trong các cơ quan của cơ thể sống, môn học này giúp con người hiểu rõ cơ chế cũng như các thay đổi trong cơ thể sống.

Hóa sinh học được chia 2 thể loại: hóa sinh tĩnh và hóa sinh động. Hóa sinh tĩnh viết về cấu tạo, thành phần của các hợp chất sinh học như chất béo (lipid), vitamin, protein, glucid. Hóa sinh động bàn về sự chuyển hóa cũng như chức năng của các hợp chất sinh học.

Tham khảo[sửa]

  1. “Biochemistry”. acs.org.
  2. Voet (2005), p. 3.

Sách tham khảo[sửa]

Đọc thêm[sửa]

  • Keith Roberts, Martin Raff, Bruce Alberts, Peter Walter, Julian Lewis and Alexander Johnson, Molecular Biology of the Cell
  • Fruton, Joseph S. Proteins, Enzymes, Genes: The Interplay of Chemistry and Biology. Yale University Press: New Haven, 1999. ISBN 0-300-07608-8
  • Kohler, Robert. From Medical Chemistry to Biochemistry: The Making of a Biomedical Discipline. Cambridge University Press, 1982.

Liên kết ngoài[sửa]


Hóa học
Hóa vô cơ Hóa hữu cơ Hóa dược Điện hóa Hóa phân tích Hóa học lượng tử Hóa lý Hóa keo Hóa sinh Hóa polyme Quang hóa học Tinh thể học Hóa dầu Dược phẩm Hóa hạt nhân Hóa lý thuyết Hóa môi trường Hóa vũ trụ Hóa thực phẩm Hóa nhiệt Hóa từ Hóa tin học Hóa siêu phân tử Khoa học vật liệu


Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.