Thần kinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thần kinh học là một chuyên ngành y học chuyên nghiên cứu về sự rối loạn của hệ thần kinh. Đặc biệt, thần kinh học chú trọng vào việc chẩn đoán và điều trị các loại bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại biên hệ thần kinh tự chủ.[1] Chuyên ngành phẫu thuật của thần kinh học được gọi là phẫu thuật thần kinh. Một nhà thần kinh học là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh học và được đào tạo để điều tra, chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh. Những nhà thần kinh học có thể tham gia vào những nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng, cũng như các nghiên cứu cơ bản nghiên cứu dịch thuật.

Thần kinh học là ngành y học ứng dụng của khoa học thần kinh, một ngành khoa học nghiên cứu về hệ thần kinh.

Chú thích[sửa]

Liên kết[sửa]

Liên kết đến đây