Giải phẫu học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:The Anatomy Lesson.jpg
Bài giảng về giải phẫu của giáo sư Nicolaes Tulp (Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp), họa phẩm nổi tiếng của Rembrandt trưng bày tại bảo tàng Mauritshuis, Den Haag

Giải phẫu học (tiếng Anh: anatomy; vốn xuất phát từ tiếng Hy Lạp ἀνατομία anatomia, có gốc ἀνατέμνειν anatemnein, nghĩa là cắt thành mảnh, cắt mở ra) là một ngành của sinh học y học nghiên cứu về hình thái và cấu trúc của cơ thể sống. Đôi khi còn được gọi là cơ thể học.

Xem thêm[sửa]

Liên kết[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.