Parathyroid carcinoma

Từ VLOS
(đổi hướng từ Cảcinom)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Parathyroid carcinoma
Parathyroid carcinoma
 Tạp chí British Journal of Surgery 2005 ; 92 ():1345 - 1353
 Tác giả   N. Rawat, N. Khetan, D.W. Williams and J.N. Baxter
 Nơi thực hiện  
 Từ khóa   Y khoa, ung thư
  DOI   URL  PDF

Liên kết đến đây