Cấu tạo trong của chim bồ câu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

I/ CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG

1/Tiêu hoá

- Ống tiêu hoá phân hoá, chuyên hoá về thức ăn

- Tốc độ tiêu hoá cao

2/ Hệ tuần hoàn

- Tim 4 ngăn, 2tâm nhĩ, 2 tâm thất

Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

Có 2 vòng tuần hoàn

- Máu giàu ôxi nên việc trao đổi chất diễn ra mạnh để cung cấp cho hoạt động sống của nó

3/ Hô hấp

- Phổi có mạng ống khí và một số ống khí thông với túi khí _ tăng diện tích bề mặt trao đổi khí

- Khi chim bay nhờ túi khí

- Khi chim đậu nhờ thay đổi thể tích lông ngực

4/ Bài tiết và sinh dục

- Bài tiết : thận sau có khả năng hấp thu lại nước cho cơ thể không có bóng đái

- Sinh dục : con trống có một đôi tinh hoàng và một đôi ống dẫn tinh con mái chỉ có một buồm trứng và một ống dẫn trứng phát triển

II/ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

1/ Não

- Não phân hoá rõ gồm: não trước(đại não), não giữa(thuỳ thị giác), não sau( tiểu não)

2/ Giác quan

- Mắt có 3 mi _nhìn thấy vật ở xa

- Tai có ống tai ngoài, chưa có vành tai