Thảo luận:Cấu tạo trong của chim bồ câu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

bài viết còn sơ sài

Trần ái ly, 13:43, 20/3/2015 (UTC)