Chèn ô đánh dấu tích trong Word

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn checkbox (ô đánh dấu tích) trong tài liệu Microsoft Word.

Ảnh minh họa

Các bước

 1. Mở file mới trên Microsoft Word. Tiến hành bằng cách mở ứng dụng có hình chữ W màu xanh dương. Sau đó, nhấp vào File (Tệp) trong thanh menu đầu màn hình và chọn New Blank Document (Tài liệu Rỗng Mới).
 2. Nhấp tiếp vào File trên thanh menu và chọn Options (Tùy chọn) trong bảng chọn.
  • Trên hệ điều hành Mac, nhấp vào tác vụ Word trên thanh menu rồi chọn Preferences… (Sở thích...) trong bảng chọn.
 3. Nhấp vào Customize Ribbon (Tùy chỉnh Ruy-băng), chọn mục Main Tabs (Tab chính) trong trình đơn thả xuống "Customize the Ribbon:".[1]
  • Trên hệ điều hành Mac, nhấp vào Ribbon & Toolbar (Ruy-băng và Thanh công cụ) trong mục "Authoring and Proofing Tools" (Công cụ Viết và Kiểm tra) của hộp thoại, sau đó, nhấp vào tab Ribbon ở đầu hộp thoại.
 4. Tích vào ô "Developer" (Nhà phát triển) trong "Main Tabs".
 5. Nhấp OK.
 6. Nhấp vào tab Developer nằm phía trên, bên phải cửa sổ.
 7. Đặt con trỏ chuột ở nơi mà bạn muốn chèn ô đánh dấu tích.
 8. Nhấp vào tùy chọn Check Box nằm trong thanh menu đầu màn hình.
 9. Thêm ô đánh dấu tích hoặc văn bản nếu cần thiết.
 10. Khóa biểu mẫu. Để làm điều này, bạn chọn toàn bộ danh sách ô checkbox, sau đó, nhấp vào mục Controls (Điều khiển) trong tab Developer, nhấp tiếp vào Group và chọn Group (Nhóm).
  • Trên hệ điều hành Mac, nhấp vào Protect Form (Bảo vệ Biểu mẫu) trên thanh công cụ Developer.

Nguồn và Trích dẫn