Chăm sóc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

“Chăm sóc và giảm nhẹ triệu chứng là phương pháp chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng sống cho người bệnh trước sự đe dọa của bệnh tật thông qua các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ, điều trị đau và các vấn đề khác về thể chất và tinh thần người bệnh.”

Điều trị đau và giảm nhẹ triệu chứng là một trong bốn ưu tiên của chương trình phòng chống ung thư của Tổ chức Y tế thế giới. Điều trị đau và giảm nhẹ triệu chứng được thực hiện nhờ sự hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và đặc biệt là cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng và gia đình người bệnh. Tuy nhiên trên thực tế vấn đề điều trị đau và giảm nhẹ triệu chứng cho người bệnh ung thư ở nước ta vẫn còn bị coi nhẹ. Chúng ta cần bỏ quan niệm: ung thư giai đoạn muộn , mọi chuyện đã hết, trong khi chờ đợi hiệu quả chữa bệnh cao hơn nhờ việc phát hiện sớm các thành tựu của y học hiện đại, việc quan tâm làm giảm đau, nâng đỡ sức khỏe và tinh thần tạm thời cũng là công việc rất cần thiết nhằm mang lại cho người bệnh chất lượng sống cao hơn, giảm bớt được nỗi đau thể xác cũng như tinh thần để bệnh nhân được ra đi trong sự thoải mãi hơn. Đây là công việc đầy khó khăn gian khổ nhưng cũng rất vinhq uang và nhân đạo, đó là công việc từ trái tim đến trái tim.

Xin gửi đến các bạn cuốn sách Chăm sóc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư.pdf (Pass: bacsihoasung)