Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tin học và công nghệ (Phần công nghệ)

Công nghệ và đời sống[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Tự nhiên và Công nghệ - Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.

- Nêu được tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.

- Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.

Sử dụng đèn học - Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của đèn học.

- Nhận biết được một số loại đèn học thông dụng.

- Xác định vị trí đặt đèn; bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học.

- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học.

Sử dụng quạt điện - Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.

- Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.

- Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện.

Sử dụng máy thu thanh - Nêu được tác dụng của máy thu thanh.

- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh.

- Kể tên và nêu được nội dung phát thanh của một số chương trình phù hợp với lứa tuổi học sinh trên đài phát thanh.

- Chọn được kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý muốn.

Sử dụng máy thu hình - Trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình.

- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình và ti vi.

- Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến, phù hợp với học sinh.

- Lựa chọn được vị trí ngồi đảm bảo góc nhìn và khoảng cách hợp lí khi xem ti vi.

- Chọn được kênh, điều chỉnh được âm thanh của ti vi theo ý muốn.

An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình - Nhận biết và phòng tránh được một số tình huống không an toàn (Ví dụ: các tình huống liên quan đến điện, nhiệt, khói, khí ga, các đồ vật sắc, nhọn,...) cho người từ môi trường công nghệ trong gia đình.

- Báo cho người lớn biết khi có sự cố, tình huống mất an toàn xảy ra.

Thủ công kĩ thuật[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Làm đồ dùng học tập - Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.

- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.

- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.

Làm biển báo giao thông - Nêu được ý nghĩa của một số biển báo giao thông.

- Lựa chọn được vật liệu phù hợp.

- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.

- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.

Làm đồ chơi - Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.

- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.

- Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây