Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tin học và công nghệ (Phần công nghệ)

Công nghệ và đời sống[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Hoa và cây cảnh trong đời sống - Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.

- Nhận biết được một số loại hoa và cây cảnh phổ biến.

- Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

Trồng hoa và cây cảnh

trong chậu

- Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh.

- Nêu được một số loại giá thể dùng để trồng hoa và cây cảnh trong chậu.

- Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu.

- Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa và cây cảnh phổ biến.

- Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu.

- Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản.

- Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu.

Thủ công kĩ thuật[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Lắp ghép mô hình kĩ thuật - Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

- Lựa chọn và sử dụng được một số dụng cụ và chi tiết để lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản.

Làm đồ chơi dân gian - Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi.

- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn.

- Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây