Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 5

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tin học và công nghệ (Phần công nghệ)

Công nghệ và đời sống[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Vai trò của công nghệ - Trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.

- Nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ.

Nhà sáng chế - Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ.

- Tóm tắt được thông tin về một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài người.

- Nêu được lịch sử sáng chế ra sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

- Nêu được một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế.

Tìm hiểu thiết kế - Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.

- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.

- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.

- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.

Sử dụng điện thoại - Trình bày được tác dụng của điện thoại; nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.

- Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.

- Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.

Sử dụng tủ lạnh - Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.

- Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.

- Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

- Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

Thủ công kĩ thuật[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Lắp ráp mô hình xe điện

chạy bằng pin

- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.

- Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin.

Lắp ráp mô hình máy phát điện gió - Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.

- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.

- Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.

- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.

Lắp ráp mô hình điện mặt trời - Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.

- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.

- Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.

- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây