Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 9

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Công nghệ và hướng nghiệp

Định hướng nghề nghiệp[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ - Trình bày được khái niệm nghề nghiệp, tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội, ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người.

- Kể tên và phân tích được đặc điểm, những yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân - Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

- Nhận ra và giải thích được các thời điểm có sự phân luồng và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục.

- Hiểu được sau khi kết thúc trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam - Trình bày được khái niệm về thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động, vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

- Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay.

- Tìm kiếm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.

Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ - Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.

- Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.

- Tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính của bản thân, bối cảnh của gia đình về mức độ phù hợp với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

- Nhận ra và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

Trải nghiệm nghề nghiệp[sửa]

Mô đun tự chọn

(Học sinh lựa chọn học 1 trong 15 mô đun thuộc ba lĩnh vực công nghiệp; nông - lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ)

Các mô đun công nghiệp[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Lắp đặt mạng điện trong nhà - Mô tả được chức năng, cấu tạo và thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt, lấy điện trong gia đình.

- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.

- Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Lựa chọn được thiết bị, dụng cụ, vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.

- Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.

- Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.

- Tính toán được chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu - Mô tả cấu tạo, chức năng và kiểm tra được một số linh kiện thông dụng dùng trong mạch điện trang trí, báo hiệu.

- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.

- Thiết kế được sơ đồ mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.

- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho mạch điện trang trí, báo hiệu.

- Lắp đặt được mạch điện theo thiết kế.

- Kiểm tra, điều chỉnh thông số của mạch đúng yêu cầu, an toàn.

- Tính toán được chi phí để lắp đặt một mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Lắp đặt hệ thống điều khiển chiếu sáng cho ngôi nhà thông minh - Mô tả được đặc điểm cơ bản của một ngôi nhà thông minh.

- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.

- Nhận biết được một số cảm biến ánh sáng, rơ le thời gian thông dụng.

- Thiết kế được một hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động cho ngôi nhà.

- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.

- Lắp đặt, kiểm tra, điều chỉnh thông số của hệ thống đúng yêu cầu, an toàn.

- Tính toán được chi phí để lắp đặt một hệ thống điều khiển chiếu sáng đơn giản cho ngôi nhà thông minh.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Lắp đặt mạng điện an ninh, bảo vệ trong ngôi nhà thông minh - Mô tả được đặc điểm cơ bản của một ngôi nhà thông minh.

- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.

- Trình bày được khái niệm cảm biến, nguyên tắc hoạt động của một số loại cảm biến cơ bản: khí gas, khói, hồng ngoại, siêu âm.

- Thiết kế được mạch điện báo rò khí gas, báo cháy, báo trộm.

- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.

- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.

- Tính toán được chi phí để lắp đặt hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà thông minh.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng - Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị đóng cắt thông dụng: Rơle điện từ, công tắc tơ.

- Mô tả được ba thành phần cơ bản của một hệ thống điều khiển (Tín hiệu vào - Bộ điều khiển

- Tín hiệu ra).

- Nhận biết được một số loại cảm biến thông dụng: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến siêu âm.

- Mô tả được các chân chức năng cơ bản trên kit lập trình vi điều khiển.

- Thiết kế được mạch điện tự động bơm nước, mạch điện tưới nước tự động, mạch điện điều khiển đèn chiếu sáng tự động có sử dụng kit vi điều khiển.

- Vẽ được lưu đồ thuật toán, viết được chương trình điều khiển sử dụng các câu lệnh thông dụng của ngôn ngữ lập trình Pascal, C.

- Nạp được chương trình (dạng file hex) vào kit lập trình tương ứng.

- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.

- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Gia công gỗ - Nhận biết được một số loại gỗ thông dụng.

- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ thông thường để gia công gỗ.

- Đọc được bản vẽ lắp và chi tiết một số sản phẩm gỗ đơn giản.

- Gia công, lắp ráp và hoàn thiện được một số sản phẩm gỗ đơn giản.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Các mô đun nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Trồng cây ăn quả - Trình bày được vai trò của cây ăn quả.

- Phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương.

- Nêu được quy trình trồng, chăm sóc và kĩ thuật tỉa cành tạo tán, điều khiển ra hoa, đậu quả của một số loại cây ăn quả phổ biến.

- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống vô tính một số loại cây ăn quả phổ biến.

- Trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả.

- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi trồng cây ăn quả.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP - Trình bày được ý nghĩa, các tiêu chí của việc chăn nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Giải thích được các điều kiện cần thiết để chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Lựa chọn được mô hình chăn nuôi thích hợp.

- Thực hiện được công việc nuôi dưỡng, chăm sóc gà và phòng, trị một số loại bệnh thường gặp.

- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Nuôi cá nước ngọt - Trình bày được vai trò và triển vọng phát triển của nghề nuôi cá ở Việt Nam.

- Phân tích đặc điểm sinh học và yêu cầu dinh dưỡng, ngoại cảnh của các loại cá nuôi phổ biến ở địa phương.

- Thực hiện được công việc chuẩn bị ao/lồng nuôi cá.

- Thực hiện được việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho một loại cá nuôi phổ biến.

- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi nuôi cá nước ngọt.

- Có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.

Trồng cây rừng - Trình bày được vai trò, ý nghĩa của rừng và việc trồng rừng; đặc điểm, yêu cầu của công việc trồng cây rừng.

- Phân tích đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây thường được dùng để trồng rừng.

- Thực hiện được việc nhân giống vô tính một loại cây rừng.

- Trồng và chăm sóc một loại cây rừng phổ biến.

- Có ý thức bảo vệ rừng.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Nông nghiệp 4.0 - Mô tả được các thành phần cơ bản của mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Trình bày được vai trò của khoa học, kĩ thuật và công nghệ đối với những thành tựu của nền nông nghiệp.

- Nhận biết được một số loại cảm biến thông dụng: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng, cảm biến PH, thời gian thực.

- Thiết kế được mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt.

- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

- Đánh giá được xu thế phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao. Có ý thức vươn lên, tinh thần khởi nghiệp.

Các mô đun dịch vụ[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Cắt may - Lựa chọn được kiểu dáng trang phục phù hợp với người mặc và xu hướng thời trang.

- Lập được bản vẽ cắt may một số sản phẩm đơn giản theo mẫu thiết kế, đạt yêu cầu kĩ thuật.

- May được một số sản phẩm đơn giản theo mẫu thiết kế.

- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ, ý thức thực hiện an toàn lao động.

- Yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, sáng tạo trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Chế biến thực phẩm - Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng và các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

- Lựa chọn được các loại thực phẩm thông dụng.

- Chế biến được một số món ăn đặc trưng cho các phương pháp chế biến, đạt yêu cầu kĩ thuật.

- Tính toán được chi phí cho một bữa ăn theo thực đơn cho trước .

- Có ý thức thực hiện an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, cẩn thận, sáng tạo trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Làm hoa giấy, hoa vải - Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp để làm sản phẩm hoa giấy, hoa vải.

- Làm được một số loại hoa giấy, hoa vải đơn giản.

- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi làm hoa giấy, hoa vải.

- Yêu thích lao động, kiên nhẫn, tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Cắm hoa nghệ thuật - Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp với bình hoa hoặc bó hoa.

- Thực hiện được một số bình hoa và bó hoa trang trí đơn giản.

- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ; có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Yêu thích công việc, thể hiện óc thẩm mĩ, kiên nhẫn, sáng tạo trong công việc.

- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây