Chương trình môn Khoa học/Nội dung giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Nội dung khái quát[sửa]

Mạch nội dung Lớp 4 Lớp 5
Chất - Nước

- Không khí

- Đất

- Hỗn hợp và dung dịch

- Sự biến đổi của chất

Năng lượng - Ánh sáng

- Âm thanh

- Nhiệt

- Vai trò của năng lượng

- Năng lượng điện

- Năng lượng chất đốt

- Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

Thực vật và động vật - Nhu cầu sống của thực vật và động vật

- Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật, động vật trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi

- Sự sinh sản ở thực vật và động vật

- Sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật

Nấm, vi khuẩn - Nấm - Vi khuẩn
Con người và sức

khoẻ

- Dinh dưỡng ở người

- Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

- An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh đuối nước

- Sự sinh sản và phát triển ở người

- Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì

- An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh bị xâm hại

Sinh vật và môi trường - Chuỗi thức ăn

- Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn

- Vai trò của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng

- Tác động của con người đến môi trường

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây