Chanakya

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chānakya (Sanskrit: चाणक्य ) hay Kautilya, Vishnugupta (k. 350–283 TCN) là một quan chức cao cấp và nhà triết học trong triều Chanđragupta (Chandragupta), vương triều Môrya (Maurya; thế kỉ 4 TCN). Trong tác phẩm Arthashastra ("Luận về bổn phận" mà một số tác giả nước ngoài thường dịch là "Khoa học chính trị") của ông vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên:

"Vua chúa (người lãnh đạo) nên tìm hiểu cho tốt, không phải về những gì ông ta muốn, mà người dưới quyền ông ta muốn gì"

"Vua chúa (người lãnh đạo) là một đầy tớ được trả lương và chia sẻ tài nguyên quốc gia chung với mọi người" [1].

Chú thích[sửa]

  1. "the king [leader] shall consider as good, not what pleases himself but what pleases his subjects [followers]" "the king [leader] is a paid servant and enjoys the resources of the state together with the people", Chanakya (hoặc còn viết là Kautilya) trong sách Arthashastra.

Xem thêm[sửa]

  • Iyengar, P. T. Srinivasa (1929). History of the Tamils from the Earliest Times to the Present Day.
  • Thurston, Edgar; K. Rangachari (1909). Castes and Tribes of Southern India Volume I - A and B. Madras: Government Press.

Liên kết ngoài[sửa]


Liên kết đến đây