Cho phép popup xuất hiện

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dù các pop-up (cửa sổ riêng biệt hiện ra) trên Internet có thể gây khó chịu cho bạn nhưng một số trang web và ứng dụng được phát triển dựa trên web lại yêu cầu bạn cho phép pop-up hoạt động. Khi biết cách bỏ chặn pop-up, bạn có thể kiểm soát tính năng này trong trình duyệt web của bạn tốt hơn. Các bước thực hiện sẽ khác đi một chút tùy thuộc vào trình duyệt mà bạn đang sử dụng.

Các bước[sửa]

Sử dụng Internet Explorer[sửa]

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm Tools (Công cụ) trong bảng chọn chính và di con trỏ vào dòng "Pop-up Blocker" (Tính năng chặn pop-up) ở bảng chọn thả xuống.
 3. Chọn "Pop-Up Blocker Settings" (Thiết lập chặn pop-up) trong bảng chọn hiện ra.
  • Đây là bước mở cửa sổ Pop-Up Blocker Settings.
 4. Thay đổi những thứ cần thiết rồi bấm Close (Thoát).

Sử dụng Trình duyệt Firefox[sửa]

 1. Mở trình duyệt Firefox.
 2. Bấm Options (Tùy chọn) trong bảng chọn Tools thả xuống.
  • Đây là bước mở cửa sổ Options. Bấm Content (Nội dung) trong cửa sổ này. Bạn có thể bỏ tích tùy chọn Block pop-up (Chặn pop-up) hoặc
  • Cho phép một số trang web nhất định ở phần Exceptions (Ngoại lệ).
  • Sau khi thay đổi, bấm OK để đóng cửa sổ Options.

Sử dụng Trình duyệt Chrome[sửa]

 1. Mở trình duyệt Chrome.
 2. Bấm vào biểu tượng cờ lê ở bên phải cửa sổ trình duyệt để cho phép pop-up.
  • Đây là bước mở Options trong một tab riêng.
 3. Trong Settings, cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Content Settings (Thiết lập nội dung) thuộc Privacy (Riêng tư).
 4. Tùy chỉnh Pop-up để chỉ ra một số trang web thuộc diện ngoại lệ hoặc
  • Cho phép pop-up ở tất cả các trang web hoạt động.
 5. Đóng Options.

Sử dụng Trình duyệt Safari[sửa]

 1. Mở trình duyệt Safari.
 2. Chọn biểu tượng bánh răng ở bên phải cửa sổ trình duyệt.
 3. Tìm tùy chọn "Block Pop-up Windows" (Chặn cửa sổ pop-up).
 4. Bấm vào đó để bỏ tích.

Lời khuyên[sửa]

 • Đối với các trình duyệt không phải là Safari, bạn chỉ nên cho phép vài trang ngoại lệ tạo ra cửa sổ pop-up. Lý do là vì nhiều pop-up có bản chất là độc hại và máy tính của bạn có thể bị một trang web khác tấn công trong lúc bạn đang truy cập cửa sổ pop-up từ trang đã cho phép.
 • Kể từ phiên bản 5.0, Safari không còn tính năng chỉ chặn một số trang web nhất định từ các cửa sổ pop-up xuất hiện.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây