Chuyển đổi Excel sang Word

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Bạn muốn chuyển đổi tài liệu Excel sang Microsoft Word? Trong chương trình Excel không có tính năng chuyển đổi tệp Excel thành tệp Word và chương trình Word cũng không thể nào mở trực tiếp tệp Excel. Tuy nhiên, bảng, biểu đồ trong Excel có thể được sao chép và dán vào Word và được lưu dưới dạng tài liệu Word. Dưới đây là hướng dẫn chèn bảng Excel vào tài liệu Word. [1]

Ảnh minh họa

Các bước

Sao chép và dán dữ liệu Excel vào Word

 1. Sao chép dữ liệu Excel. Trong Excel, nhấn chuột và kéo chọn nội dung bạn muốn lưu vào tài liệu Word, sau đó nhấn tổ hợp phím ^ Ctrl + C.
  • Nhấn phím ^ Ctrl + A để chọn tất cả dữ liệu trong biểu đồ, sau đó nhấn ^ Ctrl + C.
  • Bạn cũng có thể kích chuột vào trình đơn Edit (Chỉnh sửa), sau đó chọn Copy (Sao chép).
  • Nếu bạn dùng máy Mac, hãy nhấn tổ hợp phím Command + C để sao chép.
  • Ngoài việc sao chép và dán dữ liệu Excel, bạn cũng có thể sao chép và dán biểu đồ Excel vào Word.
 2. Mở chương trình Word, dán dữ liệu Excel vào. Trong tài liệu Word, di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn dán bảng excel, sau đó nhấn ^ Ctrl + V. Như vậy bảng excel đã được dán vào Word.
  • Bạn cũng có thể kích vào trình đơn Edit, sau đó chọn Paste (Dán).
  • Với máy Mac, hãy nhấn Command + V để thực hiện thao tác dán.
 3. Chọn tuỳ chọn dán. Ở góc dưới bên phải của bảng, nhấp vào nút Paste Options (Tuỳ chọn Dán) để xem nhiều tùy chọn dán khác nhau.
  • Nếu bạn không tìm thấy nút Paste Options, tức là máy của bạn chưa kích hoạt tính năng này. Để kích hoạt, hãy vào Word Options, chọn Advanced. Dưới mục Cut (Cắt), Copy (Sao chép) và Paste (Dán), đánh dấu vào mục Show Paste Options buttons (Hiển thị nút Tùy chọn Dán) để thêm tính năng.[1]
 4. Kích chuột vào nút Keep Source Formatting (Giữ định dạng nguồn) để sử dụng kiểu bảng Excel.
 5. Hoặc chọn nút Match Destination Table Style (Theo định dạng của chương trình đích) để sử dụng kiểu bảng Word.
 6. Tạo một bảng có liên kết với Excel. Trong Word có tính năng cho phép tạo liên kết đến tệp Office khác. Tức là nếu bạn thay đổi trên tệp Excel, bảng sao chép trong Word cũng sẽ được cập nhật. Nhấn vào nút Keep Source Formatting and Link to Excel (Giữ định dạng nguồn và liên kết tới Excel) hoặc Match Destination Table Style and Link to Excel (Theo định dạng chương trình đích và liên kết tới Excel) để tạo bảng có liên kết với Excel.
  • Hai tùy chọn này phù hợp với nguồn định dạng cho hai tùy chọn dán khác.
 7. Kích chuột vào nút Keep Text Only (Chỉ giữ lại nội dung) để dán nội dung Excel mà không cần bất kỳ định dạng nào.
  • Khi bạn sử dụng tùy chọn này, mỗi hàng sẽ nằm trên một đoạn văn riêng, với các cột dữ liệu sẽ được tách rời bằng các tab.

Chèn một biểu đồ Excel vào Word

 1. Trong Excel, kích chuột vào biểu đồ để chọn, sau đó nhấn tổ hợp phím ^ Ctrl + C để sao chép.
 2. Trong Word, nhấn ^ Ctrl + V để dán biểu đồ vào Word.
 3. Chọn tùy chọn dán. Ở góc dưới cùng bên phải của bảng, kích chuột vào nút Paste Options để xem các tùy chọn dán khác nhau.
  • Không giống như việc dán dữ liệu Excel, đối với biểu đồ sẽ có hai bộ tùy chọn khác nhau để lựa chọn. Bạn có thể thay đổi tùy chọn dữ liệu của biểu đồ, cũng như tùy chọn định dạng.
 4. Kích chuột vào Chart (linked to Excel data) (Biểu đồ (liên kết với dữ liệu Excel)) để cập nhật biểu đồ khi tệp Excel được cập nhật.
 5. Nhấn vào nút Excel Chart (entire workbook) (Biểu đồ Excel (toàn bộ bảng tính)) để cho phép mở tệp Excel từ biểu đồ.
  • Để mở tệp Excel từ biểu đồ, kích chuột phải vào biểu đồ, sau đó chọn Edit data (Chỉnh sửa dữ liệu). Và tệp tin nguồn Excel sẽ được mở ra.
 6. Kích vào Paste as Picture (Dán biểu đồ như bức ảnh) để dán biểu đồ như một hình ảnh tĩnh và biểu đồ sẽ không được cập nhật khi tệp Excel thay đổi.
 7. Nhấn vào Keep Source Formatting (Giữ định dạng nguồn) để sử dụng kiểu bảng Excel.
 8. Chọn nút Use Destination Theme (Theo kiểu chương trình đích) để sử dụng kiểu bảng Word.

Nguồn và Trích dẫn

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này