Con người có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
22 cặp NST thường có cùng kích thước. Hai NST khác, NST X và Y là NST giới tính. Bức tranh NST người xếp theo hàng ở dạng cặp gọi là kiểu nhân (karyotype).

Ở người, mỗi tế bào bình thường chứa 23 cặp NST, cho tổng số 46 NST. Hai mươi hai cặp gọi là NST thường (autosome), trông giống hệt nhau ở cả nam và nữ. Cặp thứ hai mươi ba gọi là NST giới tính ( sex chromosomes), khác nhau ở nam và nữ. Phụ nữ có hai bản sao của NST X, trong khi đàn ông có một NST X và một NST Y.


Nhiễm sắc thể là gì? Bộ câu hỏi di truyền học đại cương Protein là gì và chúng có chức năng như thế nào?

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây