Dám Thất Bại

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TÁC GIẢ: Bill P. S. Lim

NỘI DUNG[sửa]

Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về gương thành công, về những vĩ nhân. Chúng ta thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được lập trình để tránh thất bại... Lẽ nào thất bại chẳng có chút giá trị nào sao?

Quyển sách này đề cập đến một mặt khác của thành công. Đó là một phương diện chúng ta cần thật sự học hỏi. Đối với những ai đã từng cố gắng và đã từng thất bại, quyển sách này đứng về phía bạn.

Dám thất bại, bạn sẽ thành công sau này...

So với những người thất bại, những người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn, chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn!

Mục lục:

 • Chương 1: Thời thơ ấu
 • Chương 2: Những ngày ở trung học
 • Chương 3: Và công ty của chúng tôi được sáng lập
 • Chương 4: Trở lại làm công cho người khác
 • Chương 5:Thất bại
 • Chương 6: Giá trị của thất bại
 • Chương 7: Nỗi sợ hãi của thất bại
 • Chương 8: Thất bại trong các quan hệ tình cảm
 • Chương 9: Các hậu quả của sự thất bại trong xã hội chúng ta
 • Chương 10: Nỗi sợ hãi không kiếm được việc làm
 • Chương 11: Nỗi sợ mình quá già để thành công
 • Chương 12: Sợ không đạt kết quả
 • Chương 13: Các đau đớn, rắc rối, khó khăn và đau khổ
 • Chương 14: Làm gì để đối mặt với thất bại?
 • Chương 15: Khi tất cả đều thất bại
 • Chương 16: Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể thất bại?
 • Lời đề tặng người bị thất bại


DOWNLOAD[sửa]

Pass: sachdoanhtri