Design and manufacture treatment equipment by electric pulse with new model BK-ET2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điều trị điện xung thế hệ mới BK-ET2
Design and manufacture treatment equipment by electric pulse with new model BK-ET2
 Tạp chí Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology 2006 Oct. 3; ():4-11
 Tác giả   Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Việt Dũng, Lại Hữu Phương Trung, Phạm Ngọc Tiến
 Nơi thực hiện   Department of Electronics Technology and Biomedical Engineering, Hanoi University of Technology
 Từ khóa   Electrotherapy
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English

Abstract The research, design and manufacture pulse electric treatment equipment with low frequency was presented in some articles formely. Until now, we ceaselessly researched and developed for this equipment be improved on. At the moment, we are have a new model of pulse electric treatment equipments based on CPLD XC9536TM and microcontroller AT89C52 that allow to use a lot of treatment modes which be more popular and more effective, with 15 treatment exercises based on 22 standard waveforms. This equipment has assembled and now it's testing in the LAB with good result. This new model equipment design creates the ability to effectively apply in Vietnam.

Tiếng Việt

Việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điều trị điện xung tần số thấp đã được chúng tôi giới thiệu trong các bài báo trước đây. Từ đó đến nay chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển để ngày càng hoàn thiện sản phẩm trên. Cho đến nay một dòng máy điều trị điện xung mới đã được ra đời dựa trên việc sử dụng công nghệ CPLD XC9536TM kết hợp với chíp vi điều khiển AT89C52 cho phép sử dụng nhiều chế độ điều trị phổ biến hơn và hiệu quả hơn, với 15 chế độ điều trị dựa trên 22 dạng sóng cơ bản. Máy đã được lắp ráp hoàn hiện và đang trong giai đoạn chạy thử trong phòng thí nghiệm với kết quả tốt. Với thiết kế của thế hệ máy này mở ra một khả năng ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam.

Liên kết đến đây