Hình ảnh các bệnh Ký sinh trùng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

'1.'Con đường lây nhiễm giun đũa bê nghé

Lây nhiễm giun đũa bê nghé


2. Vòng đời của sán lá gan

Vòng đời của sán lá gan


3. Ốc Lymnaea: vật chủ trung gian của sán

Oc-lymnaea.jpg


4. Con đường truyền lây tiên mao trùng

Đường truyền lây tiên mao trùng

5. Ghẻ ở lợn

Ghẻ lợn


6. Cái ghẻ

Cái ghẻ


Quay lại: Hình ảnh một số bệnh ở động vật


Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây