Hình ảnh các bệnh do vi khuẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

1. Bệnh nhiệt thán ở bò

Hình ảnh bệnh nhiệt thán ở bò


2.Bệnh đóng dấu lợn

Lợn mắc bệnh đóng dấu


3. Bệnh nhiệt thán ở lợn

Lợn mắc bệnh nhiệt thán


4. Lợn bị phù do E.coli

Lợn bị phù do vi khuẩn E.coli
Triệu chứng phù hốc mắt ở lợn


5. Gà bị nhiễm tụ cầu

Nhiemtucauoga.jpg
Nhiemtucau2.jpg


Quay lại: Hình ảnh một số bệnh ở động vật

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này