Hình ảnh các bệnh do virus

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1.Bệnh lở mồm long móng (foot and mouth diease) (định dạng PDF)

Nhấn chuột vào biểu tượng để mở tệp: Tập tin:FMDdefra.gov.uk.pdf


2.Bệnh cúm lợn

Lợn mắc bệnh cúm


3. Bệnh Newcastle (Niu-cát-xơn): gà rù

Gà mắc Niu-cát-xơn


4. Bệnh Gumboro

Bệnh Gumboro
Bệnh Gumboro (2)


5. Bệnh dịch tả lợn

Lợn mắc bệnh dịch tả


6. Bệnh dịch tả trâu bò

Dịch tả trâu bòNguyễn Bá Tiếp

Quay lại: Hình ảnh một số bệnh ở động vật

Liên kết đến đây