Hướng dẫn nhảy điệu tango

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bài: 1 & 2 - 3 & 4 - 5 & 6 - 7 & 8 - 9 & 10 - 11 & 12 - 13 & 14 - 15 & 16 - 17 & 18 - 19 & 20

Dưới đây là những bài hướng dẫn nhảy điệu Tango từ bước cơ bản đến những bước cách điệu của hai vũ công Tango nổi tiếng thế giới là Mora Godoy và Osvaldo Zotto. Tango là vũ điệu của sự quyến rũ, hãy thưởng thức và tập luyện thứ âm nhạc tuyệt vời này.

Bài 1[sửa]

  1. Tinh thần điệu tango
  2. Cách đặt tay
  3. Các bước cơ bản
  4. Bước nhảy của nam
  5. Bước nhảy của nữ
  6. Độ dài của bước nhảy
  7. Thăng bằng
  8. Một số chú ý

Bài 2[sửa]


bài đầu tiên Hướng dẫn nhảy điệu tango phần tiếp

Liên kết đến đây