Hướng dẫn nhảy điệu tango 2

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bài: 1 & 2 - 3 & 4 - 5 & 6 - 7 & 8 - 9 & 10 - 11 & 12 - 13 & 14 - 15 & 16 - 17 & 18 - 19 & 20

Dưới đây là những bài hướng dẫn nhảy điệu Tango từ bước cơ bản đến những bước cách điệu của hai vũ công Tango nổi tiếng thế giới là Mora Godoy và Osvaldo Zotto. Tango là điệu nhảy của sự quyến rũ, hãy thưởng thức và tập luyện thứ âm nhạc tuyệt vời này.

Bài 3

Bài 4: Sandwichphần trước Hướng dẫn nhảy điệu tango phần tiếp

Liên kết đến đây