Hanoi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hà Nội
Hanoi
 Tạp chí Cities 2005 April; 22 (2):161-173
 Tác giả   Basil van Horen
 Nơi thực hiện   Development Planning Program, School of Geography, Planning and Architecture, University of Queensland, QLD 4072, Australia
 Từ khóa   History; planning; urban management; economic transformation; future development
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Abstract[sửa]

Hanoi is the capital of the Socialist Republic of Vietnam, and is the political, economic and cultural centre of the country. While Hanoi is an ancient city that will be celebrating its 1000th year of existence in 2010, archaeological evidence indicates that human habitation on the site of present-day Hanoi dates back 10,000 years. Hanoi’s fabric has been shaped by a variety of influences, including a thousand years of Chinese rule, indigenous Vietnamese rule, French colonial rule, the American War, the Soviet era, and the current Doi Moi period. Hanoi has a population of 3.1 million people, and the Hanoi General Master Plan aims to develop the economy and society of the city with a view to being competitive with other large cities in Asia. The plan aims to encourage foreign investment, make effective use of capital resources, and improve economic conditions in the city. While governed by Communist structures, with People’s Committees managing the political affairs of Hanoi metropolitan area, its Districts and Wards, the economy has reflected significant transformations where the policy of Doi Moi signalled the opening up of the economy. Also significant is the recent shift from top-down Master Planning to a more Strategic approach to Hanoi’s planning and urban management.

Tóm tắt[sửa]

Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Các chứng cứ khảo cổ học chứng minh rằng Hà Nội là nơi sinh sống của cư dân cách đây 10 ngàn năm và Thành phố sẽ kỷ niệm 1000 năm thành lập vào năm 2010. Quá trình hình thành và phát triển của Thành phố trải qua và chịu ảnh hưởng của hàng ngàn năm thống trị của Trung Hoa, các triều vua, sự cai trị của người Pháp, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, thời kỳ phát triển với ảnh hưởng của các chính sách Xô viết và thời kỳ Đổi mới. Hà Nội có dân số là 3,1 triệu và kế hoạch phát triển mở rộng các khu đô thị xa trung tâm nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội để có thể cạnh tranh với các thành phố lớn khác tại Châu Á, khuyến khích đầu tư nước ngoài, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và cải thiện điều kiện kinh tế của Thành phố. Với hệ thống quản lý, chỉ đạo của Đảng Cộng Sản và Hội đồng Nhân dân, kinh tế của Hà Nội có những chuyển biến rõ rệt và các chính sách của thời kỳ Đổi mới báo đã báo hiệu cho sự mở cửa nền kinh tế và đáng chú ý là sự chuyển biến trong các chiến lược phát triển và quản lý đô thị. <veterinary tạm dịch>

Liên kết đến đây