High sensitivity transducers for force measurement of myofibrils, 2007

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Cảm biến độ nhạy cao ứng dụng trong đo lực của tơ cơ
HIGH SENSITIVITY TRANSDUCERS FOR FORCE MEASUREMENT OF MYOFIBRILS
 Tạp chí Journal of Biomechanics 2007 July, 5; 2 (40):S692
 Tác giả   Kien Nguyen Phan, Kobayashi Takakazu
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa  
  DOI   [ URL]  [ PDF]


English[sửa]

In order to gain insight the mechanism properties of muscle contraction, we have designed and improved some different type of transducers that suitable for force measurement of myofibrils and/or myocytes. Our optimized transducer is suitable to measure contractile force with 1N resolution and applicable for myofibril mechanics. It is based on principle of the compass with T-shape transducer placed in magnetic field created by permanent magnets. We successful measured the force of myofibrils by using this transducer.

Tiếng Việt[sửa]

Nhằm thu được cái nhìn rõ hơn về cơ cấu của quá trình co cơ, chúng tôi đã thiết kế và cải tiến một vài dạng cảm biến phục vụ cho việc đo lực của tơ cơ hay tơ cơ thuộc tim. Cảm biến đã được tối ưu hóa của chúng tôi phù hợp cho việc đo lực co cơ với độ phân giải là khoảng 1uN. Cảm biến này có khả năng áp dụng để đo các tính chất cơ học của tơ cơ. Cảm biến hoạt động tương tự như 1 nam châm. Nó có dạng chữ T được đặt trong từ trường tạo bởi các nam châm vĩnh cửu. Cảm biến này đã được sử dụng thành công trong việc đo lực của tơ cơ.

Liên kết đến đây