Hoang mạc Bayuda

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Bayuda Desert NASA.jpg
Hình ảng Hoang mạc Bayuda từ không gian

Hoang mạc Bayuda nằm về phía bắc Khartoum, Sudan, phía tây của Kadabas, và về phía nam của hoang mạc Nubian, và cùng với hoang mạc này tạo thành sườn phía đông của hoang mạc Sahara[1]. Hoang mạc này nằm tại tọa độ .

Chú thích

  1. “Global Volcanism Program”. Truy cập Lỗi khi kêu gọi {{Chú thích web}}: hai tham số urltitle phải được chỉ định..

Tham khảo