Joshua Lederberg - Giải Nobel sinh lý học hay y học 1958

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Joshua Lederberg mất ngày 2 tháng 2 năm 2008. Tiểu sử của ông lần đầu xuất bản trong loạt sách Les Prix Nobel và sau đó được chỉnh lý và tái bản trong Nobel Lectures. Ông sinh tại Montclair, N.J vào ngày 23-5-1923. Ông là một nhà vi sinh vật học và di truyền học nguời Mỹ. Ông nhận bằng tiến sỹ năm 1948. Ông nhận giải thưởng Nobel năm 33 tuổi, những phát hiện của ông đặt nền tảng cho các nghiên cứu kĩ thuật di truyền, công nghệ sinh học đương đại và các phương pháp di truyền hướng tới y học.