Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu, giả định và làm rõ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các loại câu hỏi khác nhau giúp hình thành các loại hình tư duy khác nhau. Các định nghĩa và ví dụ sau mô tả ba loại câu hỏi: câu hỏi đào sâu, câu hỏi giả định và câu hỏi làm rõ.

Câu hỏi Đào sâu[sửa]

Loại câu hỏi này giúp khai thác kỹ và mở rộng tầm quan trọng của ý nghĩa. Học sinh có thể làm rõ thêm các chi tiết từ những câu hỏi bằng cách liên hệ cá nhân.

Ví dụ

 • Các ý nghĩa ám chỉ hoặc gợi ý ở đây là gì?
 • Điều này có ý nghĩa gì với em?
 • Em có thể mở rộng ý này như thế nào?
 • Bước tiếp theo có thể là gì?

Câu hỏi Giả định[sửa]

Loại câu hỏi này giúp thăm dò các khả năng và kiểm chứng các giả thuyết. Loại câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu...” cho phép học sinh phát huy trí tưởng tượng của mình dựa trên cơ sở những gì mình vừa học được.

Ví dụ

Điều gì sẽ xảy ra nếu

 • trái đất không có mặt trời?
 • các tảng băng ở cực tan ra?
 • Charlotte trong truyện Charlotte’s Web còn sống?
 • Các lý lẽ tán thành và phản đối là gì?

Câu hỏi Làm rõ[sửa]

Loại câu hỏi này giúp xác định nghĩa của các từ, các khái niệm và làm rõ ý.

Ví dụ

 • Nhân vật đạt tới điểm này như thế nào?
 • Họ thu thập dữ liệu như thế nào?
 • Đó có phải là một phương pháp đđáng tin cậy không?
 • Trình tự các chuỗi ý tưởng là gì và cchúng có mối liên hệ với nhau như thế nào?

Liên kết đến đây