Lập trình trong môi trường Shell

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức vừa đủ để người dùng UNIX/LINUX có thể dùng shell tạo ra các chương trình thực thi hữu hiệu, thậm chí còn có thể dùng shell để thực hiện được mọi thao tác kiểm soát hệ điều hành (như các nhà chuyên nghiệp vẫn nói). Những mục đích chính cần đạt được như sau:

1. Shell và mục đích sử dụng

2. Cú pháp và cách điều khiển các lệnh của ngôn ngữ shell

3. Hiển thị và thể hiện màu sắc

4. Các ví dụ thực hành

Huỳnh Thúc Cước, Viện CNTT tập hợp và biên soạn.


Download tài liệu tại đây

Xem thêm[sửa]