Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/13082006

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khóa học Sinh học Đại cương MIT 7.013 đang xem xét để tiếp tục triển khai. BẠN muốn tham gia xin viết tên phía dưới và thảo luận tại diễn đàn Sinh học Việt Nam

Học viên[sửa]

  1. Lê Đoàn Thanh Lâm
  2. Lê Thị Phương
  3. Phạm Thủy Trang
  4. Nguyễn Văn Nhương
  5. Hoàng Đức Minh
  6. Trần Phú Duy
  7. ???

Liên kết đến đây