Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Pre 1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có 11 thành viên của lớp tham dự và một khách mời. Thời gian bắt đầu thảo luận từ 20h15 đến 11h00 ngày 25 tháng 2 năm 2006.

I) Quyết định như sau:

1. Nhiệm vụ lớp trưởng của Bảo sẽ do Lâm đảm nhiệm

2. Thời gian bắt đầu chính thức của khoá học: Ngày 4 tháng 3 năm 2006

3. Sẽ loại bớt một số thành viên không hoàn thành 50 % công việc trước ngày 1 tháng 3 năm 2006

4. Anh Hiếu phải đưa ra bài tập và nhiệm vụ của 2 tuần kế tiếp cho mỗi nhóm kể từ khi khoá học chính thức bắt đầu ngày 4 tháng 3 năm 2006

5. Sửa lại và thống nhất thuật ngữ trong bài dịch chương 1 do nhóm 3 tự nguyện dịch

6. Sẽ có phần thưởng cho học viên xuất sắc nhất ... Còn phần thưởng cụ thể sẽ quyết định sau

7. Danh hiệu trong tuần này: - Lê Đoàn Thanh Lâm: Huy chương bạc - Nhóm 3 đạt danh hiệu nhóm xuất sắc vì đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra Chúc mừng Lê Đoàn Thanh Lâm và Nhóm 3.

II) Trả bài và thảo luận gồm 5 mục:

1) Dịch tài liệu
2) Báo cáo
3) Thảo luận vấn đề
4) Thuật ngữ Anh - Việt
5) Bài tập (nếu có)

III) Đề xuất:

1. Nguyễn Hữu Hoàng: Đề xuất hệ thống ký hiệu dùng trong thảo luận

2. Hoàng Đức Minh.

Đề nghị mọi người đúng giờ, yêu cầu thảo luận vào hồi 20h00 thứ 7 (giờ Việt Nam) ta sẽ bắt đầu vào 20h00 chứ không phải chờ xem các bạn có online không? Chúng ta phải bãi bỏ quy định cho phép đến trễ 15 phút (kể cả Minh người có trách nhiệm invite mọi người, nếu 20h00 không thấy thì mọi người cứ việc thảo luận) trừ trường hợp bất khả kháng: mạng bị trục trặc, máy tính bị lỗi, ym vào không được.
Ai online đề nghị bật sáng nick (available) vào thời điểm từ 19h50- 20h00 (giờ VN): Ai không bật sáng nick Minh sẽ không mời vào thảo luận

Liên kết đến đây