Long-Term Effects of Ovariectomy on Osteoporosis and Obesity in Estrogen-Receptor-β-Deleted Mice

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bất hoạt gen mã hóa estrogen receptor bêta (BERKO) hạn chế giảm mật độ xương và béo phì trên chuột nhắt qua phẫu thuật loại bỏ buồng trứng.
Long-Term Effects of Ovariectomy on Osteoporosis and Obesity in Estrogen-Receptor-β-Deleted Mice
 Tạp chí Comparative Medicine 2012 Jan; 62 (1):8-13
 Tác giả   Seidlova-Wuttke Dana, Nguyen Ba Tiep, Wolfgang Wuttke.
 Nơi thực hiện   Department of Endocrinology, University Medical Center Göttingen, Göttingen, Germany.
 Từ khóa  
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Abstract[sửa]

Untreated BERKO mice demonstrate few abnormalities in bone phenotype and recent ovariectomy has few effects on various bone characteristics in these mice. Long-term studies on the bone phenotype of intact and ovariectomized mice are unavailable. Using quantitative computed tomography (qCT), we determined various parameters of the metaphysis of the tibia in sham-ovariectomized (intact) and ovariectomized BERKO and wildtype mice. Body weight and estrogen-regulated fat were also measured. Mice underwent surgery (ovariectomy or sham) at 3 mo of age, and qCT analysis was performed every 2 to 4 mo until mice were 12 mo old. Ovariectomized wildtype mice gained body weight and their fat depot increased in size within 2 mo after ovariectomy. Obesity developed later in ovariectomized BERKO mice, which became significantly heavier than their wildtype counterparts. Ovariectomized wildtype mice lost trabecular density more rapidly than did ovariectomized BERKO mice, which did not show similar loss in trabecular density until at least 7 mo after ovariectomy. At the latest studied time point (9 mo after surgery), cortical area was significantly larger in ovariectomized BERKO mice than ovariectomized wildtype mice. The absence of ERβ in ovariectomized BERKO mice during the first 3 to 5 mo after ovariectomy had protective effects against obesity and trabecular rarification; this protective effect disappeared at later time points.

Tóm tắt[sửa]

Chuột nhắt mang gen mã hóa thụ thể bêta tiếp nhận hóc-môn sinh dục estrogen bất hoạt (estrogen receptor beta knockout; BERKO)có những biến đổi về cấu trúc và hình thái xương. Cho đến nay, ảnh hưởng lâu dài sau của phẫu thuật loại bỏ buồng trứng đến những đặc điểm cấu trúc xương chưa được công bố. Nghiên cứu được tiến hành trên các đối tượng chuột nhắt bình thường (không mang gen bất hoạt) và những chuột bị bất hoạt gen cho thấy trong thời gian 2 tháng từ khi loại bỏ buồng trứng, quá trình giảm mật độ xương xốp ở những cá thể không mang gen bất hoạt diễn ra nhanh hơn ở những cá thể mang gen bị bất hoạt. Biểu hiện béo phì chậm hơn ở những cá thể mang gen bất hoạt. Sau phẫu thuật loại bỏ buồng trứng 9 tháng, nhóm mang gen bất hoạt có lượng xương chắc cao hơn so với nhóm đối chứng. Như vậy, sự "vắng mặt" của gen mã hóa thụ thể bêta với hóc-môn estrogen chỉ có thể hạn chế biểu hiện béo phì và giảm mật độ xương xốp trong đoạn 3 đến 5 tháng sau phẫu thuật loại bỏ buồng trứng. Các chỉ tiêu đánh giá mật độ xương và tích tụ mỡ được xác định bằng phương pháp CT scan định lượng tại cổ xương chày.

Liên kết đến đây