MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH GIẢI MÃ TỔNG HỢP PROTEIN

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TRONG MÔ HÌNH CƠ HỌC BÁN TỰ ĐỘNG NÀY CÓ THỂ MINH HỌA TRỰC QUAN QUÁ TRÌNH RIBOXOM CUỘN mARN LẦN LƯỢT TỪ MÃ MỞ ĐẦU ĐẾN MÃ KẾT THÚC. MÌNH ĐANG THỰC HIỆN. KHI NÀO XONG SẼ UP HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CHO CÁC BẠN GÓP Ý.